David Zahumenský přednese 19. září 2018 v brněnském Impact Hubu příspěvek v rámci semináře „Obce a smlouvy s investory – Praktické problémy smluv o územním rozvoji“. Seminář pořádá Arnika – Centrum pro podporu občanů ve spolupráci s LLP Vision.

V rámci semináře odpovíme na tyto otázky: Co jsou smlouvy o územním rozvoji? Jak se může obec s developery dohodnout? Co může chtít a co může nabídnout? Jak zlepšit vyjednávací pozici obce? Jakých chyb se obce při uzavírání smluv s investory dopouštějí? Jaké jsou možnosti smluv ve světle stavebního zákona? Kdy lze považovat uzavření smlouvy za korupční jednání?


Vystoupí:

  • Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D, právnička Arniky
  • JUDr. Petr Svoboda, Ph.D, advokát, působí na Právnické fakultě University Karlovy
  • Mgr. David Zahumenský, advokát

Program:

od 9:30 Příjezd účastníků

10:00 Zahájení semináře

10:20–11:20 David Zahumenský: Smlouvy o rozvoji území a plánovací smlouvy v praxi

11:20–12:20 Petr Svoboda: Smlouvy mezi obcemi a investory – limity z hlediska veřejného práva

12:20–12:50 Přestávka na občerstvení

12:50–13:50 Vendula Zahumenská: Příklad z praxe a zásady rozvoje území aneb jak podpořit pozici obce při uzavírání smluv o rozvoji území

14:00 Ukončení semináře


Součástí každého bodu jsou dotazy účastníků a diskuse s vystupujícími.

• Seminář je zdarma, ale dobrovolné vstupné uvítáme.

• Na semináři bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, chlebíčky, zákusky, ovoce)

Pokud Vás téma semináře zaujalo, prosíme Vás o potvrzení účasti zasláním jednoduchého e-mailu na adresu: judita.cisarova@arnika.org

Budeme vděční, když budete brát rezervaci jako závaznou, kapacita místnosti je omezena.