V poslední době se opakovaně diskutuje o návrhu ministra spravedlnosti Pelikána, zrušit okresní soudy. Čerstvě zveřejněné údaje našeho portálu www.mapaprutahu.cz ukazují, že malé soudy mají v civilním řízení lepší výsledky než soudy velké. Jak spolu délka řízení a návrh na rušení okresních soudů souvisejí?

Proč rušit okresní soudy?

V ČR je v současnosti 86 okresních soudů (včetně soudů pražských, označovaných jako obvodní, a brněnského městského soudu). Některé z nich mají i méně než 10 soudců, jiné klidně přes 80. Myšlenka rušení okresních soudů tak stojí na přesvědčení, že pokud by se tyto soudy sdružily přímo pod soudy krajské, bylo by možné efektivněji a hospodárněji využít soudce i jejich administrativní zázemí a pružněji reagovat na potřeby společnosti.

Jaké soudy jsou nejrychlejší?

Uvedená myšlenka o flexibilitě a hospodárnějším využití zdrojů v justici zní jistě hezky, ale pokud se podíváme na to, které soudy jsou v civilním řízení ty nejrychlejší, zjistíme, že se zpravidla jedná o soudy malé. Průměrnou délku do 150 dnů měly loni soudy v Náchodě, Strakonicích, Prachaticích, Mladé Boleslavi, Pelhřimově, Kutné Hoře a Českých Budějovicích. V naprosté většině tedy malé soudy (třeba právě soud v Prachaticích má jen 6 soudců).

10 nejpomalejších a 10 nejrychlejších soudů v roce 2015

10 nejpomalejších a 10 nejrychlejších soudů v roce 2015

Naopak mezi nejpomalejšími soudy s průměrnou délkou nad 500 dnů najdeme s výjimkou soudů v Ústeckém kraji (který byl dlouhodobě zanedbáván a kde byl dlouhodobě personální podstav) ten úplně největší okresní soud (Městský soud v Brně), ale také 3 pražské soudy (obvodní soudy pro Prahu 7, Prahu 10 a Prahu 2). Jedná se tedy o soudy s největším počtem soudců a řešených věcí.

Opatrnost je na místě

Pokud malé soudy jsou rychlé, velké zase pomalé, je zpochybňován argument zastánců rušení okresních soudů. Když nejsme schopni efektivně řídit soudy v Brně a Praze a tyto mají v občanskoprávním řízení nejhorší výsledky v celé ČR, proč si myslíme, že pokud vytvoříme shluknutím pod kraje soudy ještě mnohonásobně větší, budeme to najednou umět? Myšlenka účinnějšího využití zdrojů má jistě své opodstatnění, k vytváření obřích celků bychom ale měli být přirozeně skeptičtí.

Publikováno na blogu na Aktuálně.cz dne 12. 9. 2016.