V posledním ze série článků věnovaných statistice popisující průměrnou délku trestních řízení u jednotlivých okresních a krajských soudů se blíže podíváme na trestní soudnictví Severočeského, Východočeského a Severomoravského kraje.

V Severočeském kraji se tudíž jedná o Okresní soud Česká Lípa, Okresní soud Děčín, Okresní soud Chomutov, Okresní soud Jablonec nad Nisou, Okresní soud Liberec, Okresní soud Litoměřice, Okresní soud Louny, Okresní soud Most, Okresní soud Teplice, Okresní soud Ústí nad Labem a Krajský soud v Ústí nad Labem (data jsou uvedena ve dnech a zachycují délku řízení ode dne nápadu do právní moci rozhodnutí):

soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
OS Ústí nad Labem 359 409 480 538 504 503 501 529 552
OS Česká Lípa 344 321 361 361 413 384 342 343 330
OS Děčín 389 352 332 328 344 399 423 388 350
OS Chomutov 365 411 449 566 626 560 455 472 364
OS Jablonec n. Nisou 375 389 348 356 326 364 311 312 392
OS Liberec 271 317 343 390 401 367 339 345 331
OS Litoměřice 371 344 393 396 317 292 302 283 247
OS Louny 142 176 225 268 359 294 266 243 275
OS Most 251 336 340 331 338 322 296 379 355
OS Teplice 314 368 474 503 506 388 323 383 530
KS Ústí nad Labem 795 630 889 755 885 1152 825 942 1079

Ve Východočeském kraji se pak podíváme na Okresní soud Havlíčkův Brod, Okresní soud Hradec Králové, Okresní soud Chrudim, Okresní soud Jičín, Okresní soud Náchod, Okresní soud Pardubice, Okresní soud Rychnov nad Kněžnou, Okresní soud Semily, Okresní soud Svitavy, Okresní soud Trutnov, Okresní soud Ústí nad Orlicí, Okresní soud Hradec Králové:

soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
OS Hradec Králové 140 132 152 171 199 159 145 205 187
OS Havíčkův Brod 125 95 122 145 140 150 110 127 137
OS Chrudim 107 135 139 113 122 109 115 107 122
OS Jičín 119 145 142 102 119 135 173 151 172
OS Náchod 80 112 119 105 116 123 109 114 100
OS Pardubice 149 145 157 183 147 152 172 211 205
OS Rychnov n. Kněžnou 105 114 120 145 149 184 177 186 152
OS Semily 77 81 107 103 79 80 86 84 107
OS Svitavy 75 65 64 59 85 111 85 92 126
OSTrutnov 110 107 100 102 118 139 123 161 168
OS Ústí nad Orlicí 83 91 90 99 98 99 94 101 109
KS Hradec Králové 468 470 443 422 292 301 575 493 509

V Severomoravském kraji leží Okresní soud Ostrava, Okresní soud Bruntál, Okresní soud Frýdek-Místek, Okresní soud Jeseník, Okresní soud Karviná, Okresní soud Nový Jičín, Okresní soud Olomouc, Okresní soud Opava, Okresní soud Přerov, Okresní soud Šumperk, Okresní soud Vsetín, Okresní soud Ostrava. Průměrné délky trestních řízení jsou u výše uvedených soudů následující:

soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
OS Ostrava 183 202 242 236 253 263 259 300 346
OS Bruntál 174 180 178 190 194 202 209 219 207
OS Frýdek-Místek 130 134 130 142 134 157 160 213 248
OS Jeseník 128 141 115 102 105 130 181 198 224
OS Karviná 148 138 136 137 146 152 150 172 187
OS Nový Jičín 147 157 157 171 157 164 190 197 255
OS Olomouc 126 136 166 166 150 150 172 181 188
OS Opava 160 143 152 163 181 183 223 205 174
OS Přerov 138 133 130 134 154 159 167 198 198
OS Šumperk 102 95 107 117 114 118 113 109 112
OS Vsetín 142 141 134 144 133 142 122 152 140
KS Ostrava 1013 584 900 1028 926 1172 993 1079 1131

Jak plyne z výše uvedených tabulek, Krajský soud v Ústí nad Labem společně s Krajským soudem v Ostravě jsou krajskými soudy s největší průměrnou délkou trestního řízení v ČR (nejkratší délku bychom našli u Krajského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni). Okresní soud Svitavy, Okresní soud Semily a Okresní soud Ústí n. Orlicí můžeme společně Okresním soudem Beroun, Okresním soudem Mladá Boleslav, Okresním soudem Domažlice a Okresním soudem Nymburk zařadit k okresním soudům s nejkratší délkou trestního řízení. Naopak Okresní soud v Ústí nad Labem můžeme označit za soud s nejdelší průměrnou délkou trestního řízení v rámci ČR.

Pro porovnání uvádíme i celkovou průměrnou délku trestního řízení vedeného u okresního či krajského soudu v ČR:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ČR celkem 179 185 199 215 219 226 nemáme k dispozici

Pro zájemce o porovnání délky trestního řízení se soudy ležícími v dalších krajích doporučujeme podívat se na články věnované průměrné délce trestního řízení u jihomoravskýchpražských a středočeských a západočeských a jihočeských soudů.