Poté, co jsme v loňském roce byli autory jedné ze 2 stížností proti České republice, které Evropský soud pro lidská práva uznal jako důvodné, jsme dosáhli toho, že dnes ESLP vyhlásil usnesení, kterým schválil naši dohodu s českou vládou ve věci dalšího klienta. Klient tak obdrží dohodnutou finanční kompenzaci.

Informace o případu, kde jsme dosáhli mimosoudního vyrovnání, najdete zde.

O loňském úspěchu jsme psali zde.

Statistiky rozhodování  ESLP ve vztahu k ČR jsou zde.