Podařilo se nám dosáhnout mimosoudního vyrovnání v řízení před ESLP

Poté, co jsme v loňském roce byli autory jedné ze 2 stížností proti České republice, které Evropský soud pro lidská práva uznal jako důvodné, jsme dosáhli toho, že dnes ESLP vyhlásil usnesení, kterým schválil naši dohodu s českou vládou ve věci dalšího klienta. Klient tak obdrží dohodnutou finanční kompenzaci.