Lakování společností na zeleno falešnými environmentálními tvrzeními je bohužel realitou. Podnikatelé se tváří, že jim na životním prostředí záleží a že negativní dopady změn klimatu berou vážně, ale ve skutečnosti mnohdy pouze hodně mluví, aby nalákali spotřebitele, jimž na planetě záleží, ale o to méně konají. Na tento fakt upozorňuje i OSN (konkrétně UN Climate Change).

Různé podoby greenwashingu

Organizace spojených národů upozorňuje na to, že greenwashing má mnoho podob, a proto je pro spotřebitele obtížně uchopitelný. Společnosti mohou například:

  • tvrdit, že jsou na cestě ke snížení znečišťujících emisí na čistou nulu, když ve skutečnosti neexistuje žádný důvěryhodný plán
  • být záměrně vágní nebo nekonkrétní ohledně činnosti společnosti nebo třeba materiálů, které se používají na výrobky;
  • používat různé „ekologické nálepky“, které ale nemají standardizaci;
  • zdůrazňovat jediný environmentální atribut a ignorovat ostatní dopady.
  • sdělování pouze vybraných aspektů produktu – například podnikatel uvádí, že je oděv z recyklovaného materiálu, ale už mlčí o jeho náročné výrobě v továrně s vysokými emisemi, která znečišťuje ovzduší a blízké vodní toky.

Podle OSN přitom podkopává důvěryhodné snahy o snížení emisí a řešení klimatické krize. Environmentálně klamavý marketing a nepravdivá tvrzení o udržitelnosti uvádí spotřebitele, investory a veřejnost v omyl a omezuje důvěru veřejnosti v nutnost globální změny.

Komunikační manuál pro módní průmysl

OSN proto připravila pro jedno důležité průmyslové odvětví, módní průmysl, „komunikační manuál“, který přináší důležitým hráčům na tomto poli sdílenou vizi, principy a pokyny, jak sladit komunikaci zaměřenou na spotřebitele napříč globálním módním průmyslem s cíli udržitelnosti. Nepochybně se jím mohou inspirovat i další společnosti.

Jak se vyhnout falešným environmentálním tvrzením?

My jsme připravili náš vlastní návod, jak se vyhnout falešným environmentálním tvrzením. Přečtěte si ho i vy.

 

Více našich článků o greenwashingu a nevironmentálních tvrzeních najdete zde.