Některé obce vydávají obecně závazné vyhlášky, kterými povolují nedodržování nočního klidu. Taková možnost by přitom měla být výjimkou, nikoliv pravidlem. Je ale samozřejmé, že se ne vždy obyvatelé vesnic a měst shodnou na tom, co je ještě v pořádku a kolik koncertů, zábav nebo jiných hlučných aktivit už je moc. V obci Píšť se domnívali, že každotýdenní akce dlouho do noci během teplejších měsíců roku je v pořádku, u veřejného ochránce práv to ale viděli jinak a OZV nechali přezkoumat Ústavním soudem.

V návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky se dočteme:

Právníci z kanceláře ochránce se domnívají, že takový postup je neakceptovatelný, protože zatěžuje ty, kdo se při hlučných akcích bavit nechtějí, nad rámec toho, co se dá ještě považovat za snesitelné.

Meteorologickými argumenty a výkladem toho, co znamená „ojediněle“ a co „místy“, vás nebudeme unavovat. Důležitý je závěr, ke kterému ochránce dospěl:

 

Na další názor Ústavního soudu v této věci jistě čeká mnoho lidí, kterým ničí život příliš velký hluk z desítek „kulturních“ akcí, které se konají dlouho do noci nedaleko obydlí a nutí lidi spát v horkých měsících se zabedněnými okny a špunty v uších. Najít nějaký způsob vzájemného soužití skrze soudy je zřejmě nezbytné, když ve společnosti nefunguje zlaté pravidlo a každý si dělá jen to, co vyhovuje jemu samému. Doufejme, že i soudci z Joštovy si živě představí, jak by se s burácivým koncertem spalo jim.

Více našich článků k problematice hluku a hlukové zátěže zde.