Otázka: V obci se stalo, že byla soudem zrušena část územního plánu. Zastupitelé ale tři roky neschválili změnu, v územním plánu je bílé místo. Může jít o nečinnost?

Odpověď:

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon říká v § 55 odst. 3, že v případě, kdy dojde ke zrušení části územního plánu, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu. Pokud obec otálí příliš dlouho a nejedná, pak může hrozit, že by mohla celá věc být posouzena jako nečinnost, přičemž proti této nečinnosti by bylo možno se bránit jako proti nesprávnému přednímu postupu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Použít by zřejmě šel i postup podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – žaloba proti nečinnosti podle jeho § 79.

Soudy by musely posoudit, zda např. bylo na místě, aby obec vyčkala na výsledek kasační stížnosti podané k Nejvyššímu správnímu soudu.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.