Otázka: Budou plánovací smlouvy podle nového stavebního zákona řešit parcelaci pozemků?

Odpověď:

Podle § 131 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon se stavebník bude moci v plánovací smlouvě zavázat mj. k účasti na narovnání majetkových vztahů v území dotčeném záměrem. Tím se patrně myslí i řešení „přeparcelace“ pozemků. Teprve judikatura a praxe ale ukáží, jak se bude dané ustanovení používat.

Každopádně podle našeho názoru platí, v souladu s § 324 nového stavebního zákona, že části územně plánovací dokumentace vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z této dokumentace vypuštěny. To se vztahuje i na dohody o parcelaci, které by měly obce uzavřít co nejdříve, jsou-li požadavky na ně obsaženy v územních plánech.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.