Dotaz: Kdo bude nakonec podle nového stavebního zákona vydávat stavební uzávěru?

Odpověď:

Podle poslední novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon má platit, že o pořízení územního opatření o stavební uzávěře a o asanaci území pro území obce bude opět rozhodovat (tak jako je tomu doposud) rada obce, resp. zastupitelstvo tam, kde se rada nevolí.

Rozdíl bude v tom, že se již nebude jednat o přenesenou, ale o samostatnou působnost. To lze dovodit podle našeho názoru z § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve kterém se uvádí, že pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

Nový stavební zákon v § 37 pouze říká, že působnost stanovená tímto zákonem krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a obecnímu úřadu je přenesenou působností.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.