Otázka: Může být stavební uzávěra přímo součástí zadání územního plánu?

Odpověď:

Ne, není možné nijak slučovat proces územního plánování a proces vydání stavební uzávěry. Hlavním důvodem je to, že územní plán je vydáván v samostatné působnosti a uzávěra v přenesené, navíc pokud má samospráva zastupitelstvo i radu, pak stavební uzávěru vydává právě rada, tj. jiný orgán.

Vztah mezi územním plánem a stavební uzávěrou je důležitý pouze v tom smyslu, že stavební uzávěru lze vydat tehdy, pokud bylo aspoň rozhodnuto o pořízení územního plánu nebo jeho změny (§ 97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Územní opatření o stavební uzávěře lze vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část. Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.