Pokud jste si mysleli, že se na poli pandemickém už nic zajímavého neděje a doba koronavirová skončila, pak se pletete. Nejen, že se ještě pořád svádí právní bitva v českém rybníčku, ale dokonce i soud ve Štrasburku posuzuje další a další kauzy. Řadou z nich se musí prokousat kvůli naší advokátní kanceláři, která zastupuje klienty, kteří to s lidskými právy ještě pořád nevzdali.

V červnu 2020 jsme podali první stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, kde jsme namítali, že Ústavní soud tragicky selhal jako ochránce základních práv občanů před státem, když v době kovidových restrikcí svým rozhodováním znemožnil přezkum krizových opatření vlády a exekutivě tak vystavil bianco šek, aby si dělala, co je libo. Důsledkem pak byly zákazy pití kávy v kelímku, omezení počtu hostů, kteří mohli sedět v hospodě u jednoho stolu, ale také soudy nezpochybněný zákaz opustit hranice republiky(!).

Po první stížnosti z června 2020 následovalo několik dalších v letech 2020 – 2022, které se týkaly zavřených provozoven, škol nebo omezen možnosti svobodně překračovat okresy.

Právě dnes, po čtyřech letech od první stížnosti, jsme obdrželi informaci od ESLP, že se čtyřem z námi podaných stížností bude dále věnovat. Do půlky září má vláda možnost jednat s dotčenými osobami o mimosoudním smíru. Pokud se nedospěje k dohodě, pak vláda dostane dalších 12 týdnů na to, aby se ke každé ze stížností písemně vyjádřila. Když by všechno šlo dobře, mohl by konečně ESLP potvrdit, že jsme skutečně byli za covidu omezováni protiústavně.

I přes optimismus ale musíme dodat, že několik našich „covidích“ stížností už bohužel ESLP odmítnul, byť se dvě z nich dokonce týkaly hermeticky zavřených hranic v roce 2020. Přesto stěžovatelé podle ESLP neprokázali dostatečné zasažení na svých právech. Podle představ mezinárodních soudců se patrně klienti měli pokusit ozbrojenými vojáky hlídané hranice překročit a kdyby ukázali jizvu po kulce v rameni, jejich „victim status“ by nikdo zpochybnit nemohl.

Nyní projednávané stížnosti se týkají zejména otázky, zda vůbec existovala cesta, jak mohli jednotlivci, podnikatelé či děti efektivně napadat krizová opatření vlády vydávaná za nouzového stavu. My ve stížnostech namítáme, že takovou možnost s ohledem na rozhodovací praxi Ústavního soudu a NSS neměl nikdo.

 

Ještě před samotným rozhodováním bude muset vláda Evropskému soudu pro lidská práva odpovědět na několik nepříjemných otázek, aby se ukázalo, kdo má pravdu. Budeme vás určitě informovat, jak se pan Fiala a kol. s takovým úkolem vypořádá.