Otázka: Mají občané právo nahlížet do smluv, které obec uzavřela s investory?

Odpověď:

Toto právo může podle našeho názoru – nejen – občan realizovat (pokud samozřejmě nejde o smlouvu uveřejňovanou v registru smluv) skrze žádosti o informace de zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Některé části smluv by případně mohly být anonymizovány, pokud by např. obsahovaly údaje, které jsou obchodním tajemstvím nebo by šlo o osobní údaje fyzických osob, tj. o informace, které se neposkytují.

Do smluv s investory je také možno dát doložku, že se jejich obsah bude podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytovat. Pouhý nesouhlas smluvní strany s poskytnutím obsahu (kopie) smlouvy nemá právní relevanci.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKA. PŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.