Otázka: Můžeme změnit v územním plánu regulaci, když si to odsouhlasili občané v petici?

Odpověď:

K této otázce se celkem nedávno vyjadřoval Krajský soud v Praze, a to odmítavě: „Soud se nejprve vyjadřuje – slovy odpůrce – k ‚nebývale rozsáhlé reakci obyvatelů Pyšel‘, tj. k nesouhlasu obyvatel města Pyšely se srůstáním jednotlivých městských částí, který značné množství petentů (údajně cca 500 obyvatel) vyjádřilo prostřednictvím tzv. Pyšelské výzvy.

Soud předesílá, že odpůrcem akceptované a do napadeného OOP promítnuté přání určité části občanů, aby volná krajina mezi městskými části nebyla pro futuro urbanizována, je poměrně slabým argumentem pro vyřazení části dotčených pozemků ze zastavitelných ploch a pro zásah do legitimního očekávání navrhovatele, který na dotčených pozemcích hodlal realizovat výstavbu rodinných domů.“ (Podle rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 43 A 107/2022- 81 ze dne 28. 3. 2023)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.