Otázka č. 116: Může výjimku ze stavební uzávěry udělit i stavební úřad v rámci územního řízení a musí výjimku řešit s dotčenými orgány?

Odpověď:

Nemůže. Výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel, může podle § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon udělit příslušná rada obce (která stavební uzávěru také vydává), resp. zastupitelstvo v obcích, kde se rada nevolí. Stavební úřad výjimku udělit nemůže.

Stavební zákon nepožaduje, aby rada projednala udělení výjimky s dotčenými orgány, je to ale podle našeho názoru možné.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.