Otázka: Vlastník pozemků po zastupitelích požaduje, aby zrušili část územního plánu, která se týká jeho pozemků. Obec s tím, že je třeba územní plán změnit, souhlasí, ale myslíme si, že nemůžeme takto rušit územní plán. Je to tak?

Odpověď:

Obec skutečně nemůže zrušit územní plán, jeho část nebo změnu. Může udělat ale to, že přijme územní plán nový, nebo ten stávající změní postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Zrušení rozhodně nepřichází do úvahy. Územní plán, jeho část nebo změnu může zrušit jen soud podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní nebo krajský úřad v rámci přezkumného řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.