Otázka: Může obec zrušit termín již oznámeného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu za účelem dodatečné úpravy návrhu ještě před veřejným projednáním?

V případě, že by došlo k tomu, že jednou řádně doručený a již upravený návrh územního plánu určený k veřejnému projednání by byl bez zákonného podkladu na základě pokynů zastupitelů stáhnut z veřejného projednání a znovu (dodatečně) upraven, aniž by taková úprava vyplynula z předchozího společného jednání a byla provedena před zveřejněním návrhu pro veřejné projednání, jednalo by se o nezákonný postup. K úpravě upraveného (a již doručeného návrhu skrze veřejnou vyhlášku) návrhu nemá zastupitelstvo žádný mandát a mohlo by jít o zásadní procesní vadu, která by mohla vést ke zrušení územního plánu soudem.

Existuje přitom zákonný způsob, jak návrh, který neodpovídá díky nějakému konkrétnímu pochybení zadání nebo nerespektoval výsledky předchozího společného jednání a byl tedy upraven vadně, vrátit do předchozí fáze a znovu jej upravit.

Doporučili bychom, aby proběhlo již řádně oznámené veřejné projednání doručeného upraveného návrhu a v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona byl podle výsledků veřejného projednání (tj. podle stanovisek, námitek a připomínek, které byly v jeho rámci uplatněny) buď podstatně upraven, nebo, pokud by šlo o tak zásadní změny, aby byl podle § 53 odst. 3 návrh zcela přepracován.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.