V pátek 26. září poslanci schválili změnu zákona o soudních poplatcích, která odstraňuje stav, kdy se neziskové organizace od ledna 2014 staly plátci soudních poplatků týkajících se zápisů do rejstříků vedených krajskými soudy. Skupina 22 poslanců reprezentovaná Petrem Kořenkem (ČSSD) předložila již v březnu tohoto roku návrh zákona, který navrhuje, aby řízení ve věcech veřejného rejstříku, která se týkají spolku, nadace, nadačního fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti byla osvobozena od soudního poplatku.

Odůvodnění návrhu poukazovalo především na to, že do konce roku 2013 neziskové organizace žádné poplatky neplatily, přičemž zejména v případě spolků s rozsáhlejší strukturou (pobočnými spolky) či organizací s vícečlennými statutárními a kontrolními orgány by se poplatky placené neziskovými organizacemi mohly vyšplhat na desetitisíce až statisíce korun ročně. Neziskovky totiž neplatí pouze za prvozápis, tedy úkon po založení organizace, ale také v souvislosti s jakoukoli změnou (změna sídla, změny v členech statutárních nebo kontrolních orgánů apod.).

Současná výše soudních poplatků (v Kč)

                                                             Prvozápis (po založení)                      Zápis změn
Spolek                                                          1.000                                                   1.000
Ústav                                                            6.000                                                   2.000
Obecně prospěšná společnost          již nelze založit                                           2.000
Nadační fond                                               6.000                                                   2.000
Nadace                                                         6.000                                                   2.000

Velké poplatkové zatížení by mohlo vést v konečném důsledku k omezení svobody sdružování, která má, jak uvádí odůvodnění návrhu, v našich zeměpisných šířkách, i s ohledem na historické souvislosti, tradici a její význam pro společnost je jednoznačně pozitivní. Návrh nyní poputuje do senátu a pokud dojde i zde j jeho schválení a podpisu prezidentem, od zimy 2014/15 by již poplatková povinnost pro neziskovky mohla odpadnout.

Povinnosti pro „staré“ spolky

Uvedená legislativní změna je dobrou zprávou také pro desítky tisíc malých spolků, které dříve fungovaly jako občanská sdružení. Podle přechodných ustanovení k novému občanskému zákoníku totiž mají do začátku ledna 2016 povinnost uvést svůj název do souladu NOZ (název musí obsahovat slova „zapsaný spolek“, „spolek“, nebo příponu „z.s.“). Do začátku roku 2017 pak mají kompletně upravit své stanovy do souladu s NOZ a do veřejného rejstříku vložit všechny povinně zapisované údaje (statutární orgány, sídlo, apod.).

Určitě lze spolkům doporučit, aby splnění uvedených povinností nenechávaly na poslední chvíli, protože nelze vyloučit, že některé dotační mechanismy budou chtít údaje z veřejných rejstříku využívat již dříve.

David Zahumenský, advokát

Přehledný návod, jak založit spolek v roce 2014 najdete zde.

Chcete si splnit své povinnosti ohledně změn stanov a veřejného rejstříku? Napište nám, připravíme vše za vás již od 3.600 Kč plus DPH.