Investor nám hrozí: budete cálovat!
Že jsme si troufli nový plán schvalovat.

Je zas jen pole tam, kde stavět chtěl.
Investici zmařenou prý z toho měl.

Pět let nic nedělal, máme to na háku!
Územko nezískal, nemá na nás páku.

Naše články k náhradám ze změny v území najdete zde.