Otázka: Může obec chtít po zastupiteli úhradu za poskytnutí informací?

K této otázce se v metodickém materiálu ministerstva vnitra uvádí: „Zastupitel má z titulu své funkce právo na bezplatné poskytnutí informací v režimu zákona o obcích – zákon o obcích nepočítá s žádnou úhradou za poskytnutí informací podle § 82 písm. c). Proto i v případě, kdy o tytéž informace zastupitel žádá v režimu SvInf, nelze v souladu s § 17 odst. 1 SvInf po zastupiteli žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací; úhradu „materiálních nákladů“ lze požadovat výjimečně (viz dále). Je možno zdůraznit, že právo na bezplatné poskytnutí okruhu informací nemůže být zastupiteli upřeno jen proto, že žádá o informaci podle SvInf a nikoli podle zákona o obcích. K úhradě nákladů za poskytnutí informace viz dále.“

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ A DOTACÍM, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.