Otázka: Je územní studie závazná pro územní plán?

Odpověď:

Územní studie tvoří jeden z územně plánovacích podkladů. Podle § 25 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí, že územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Územní plán proto musí ze studie vycházet, a pokud se od ní hodlá odchýlit, musí to být velmi dobře odůvodněno. V každém případě je územní studie podkladem nepominutelným.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.