Otázka: Jak datovat usnesení, když se zasedání zastupitelstva přetáhne přes půlnoc?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že datum není povinnou náležitostí jednotlivých usnesení, nedomníváme se, že by uvedená praxe způsobovala problémy. Usnesení jsou součástí zápisu (pokud jsou obsáhlejší, mohou být jeho přílohou) a pokud ze zápisu vyplývá, že se zasedání zastupitelstva přehouplo přes půlnoc, je ze situace zřejmé, proč má usnesení to či ono datum.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.