Otázka: S ohledem na GDPR, co když si ze zápisu ze zasedání zastupitelstva občan něco ofotí a zveřejní, vč. osobních údajů?

Odpověď:

Domníváme se, že občan musí mít přístup k plné verzi zápisu a usnesení, včetně osobních údajů. Zápisy i usnesení si může opisovat či fotit. Pokud on sám pak použije fotky způsobem, který bude rozporný s požadavky GDPR, bude to právě on, kdo za takový postup ponese odpovědnost. Obec nemůže z důvodu domnělé nebo předpokládané hypotetické situace, kdy by došlo ke zneužití osobních údajů, zamezovat občanům přístup k zápisům a usnesením zastupitelstva.

Ministerstvo vnitra k tomu ve svých metodikách uvádí: „Nicméně při nahlížení, kdy se občan dostaví na obecní úřad a využije svého práva dle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, není možno předem osobní údaje anonymizovat, tedy předložit zápisy či usnesení se začerněnými osobními údaji. Je předpokládán přístup k celému zápisu v autentické podobě. V případě, že osoba oprávněná k nahlédnutí do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, v němž jsou uvedeny údaje v plném rozsahu, zjištěné údaje, případně svůj vlastní pořízený výpis ze zápisu, dále zveřejní, má subjekt, jehož se zveřejněné údaje týkají, právo na ochranu podle občanského zákoníku. Bylo by vhodné již při činění výpisů na tuto skutečnost občany upozorňovat.“

Dále ministerstvo uvádí: „Pokud by občan obce zažádal o nahlédnutí do výpisu usnesení (ale potažmo i do zápisu ze schůze rady obce a tento mu byl poskytnut) a vzápětí si jej sám ofotil, není důvodu mu v tom bránit či předem zakazovat, tudíž je to možné a v souladu se zákonem. Jak již bylo uvedeno výše, i případná ochrana osobních údajů pak přechází na tohoto občana, který o nahlédnutí požádal.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.