Otázka: Jak lze změnit územní rezervu na plochu s určitým funkčním využitím?

Odpověď:

Dnes je územní rezerva upravena v § 23b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V § 23b odst. 2 se uvádí: Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace.

Naprosto totožně je problematika upravena v § 56 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon). Důležité při tom je, že už při vymezení územní rezervy se v územně plánovací dokumentaci stanoví její uvažované budoucí využití, popřípadě podmínky pro jeho prověření. Ani toto pravidlo se nebude měnit. Při změně územního plánu by obec rozhodně měla dbát na to, jak s plochou územní rezervy hodlala naložit. Odchylku od plánovaného funkčního využití by měla dobře zdůvodnit.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.