V územním plánu jsme měli podmínku pořízení regulačního plánu z podnětu a pro jeho pořízení a vydání byla stanovena lhůta 5 let od účinnosti územního plánu. Tato lhůta během pandemie, kdy obec nemohla dobře reagovat na vše, co bylo potřeba, uplynula. Můžeme ještě dál podmiňovat výstavbu tím, že bude pořízen regulační plán?

Aktuální stavební zákon rozlišuje mezi dvěma typy regulačních plánů – jeden z nich se pořizuje na základě žádosti, druhý z podnětu. Ten může dát kupř. sama obec. Regulační plán z podnětu lze pořídit kdykoliv, bez toho, aby to požadoval územní plán. V územním plánu ale také může být stanovena podmínka vydání regulačního plánu z podnětu, která musí být splněna, aby se v lokalitě mohlo stavět. Pak je podmíněná plocha „zablokována“ a musí se čekat na podrobnější regulaci. Samozřejmě obec nesmí nastavit tuto lhůtu libovolně dlouhou – měla by být „přiměřená“. Co se tím myslí, není ze stavebního zákona úplně zřejmé. Mohli bychom uvažovat kupř. o 4 letech, což je období „platnosti“ územního plánu, po jehož uplynutí by měla být pořízena zpráva o uplatňování územního plánu a ten by měl být v případě potřeby aktualizován. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. počítá už jasně a bez dohadů se lhůtou šestiletou jako maximální. Tím by se obce zřejmě měly inspirovat.

Ze stavebního zákona je zřejmé, že v případech, kdy obci marně uplyne lhůta stanovená územním plánem pro nabytí účinnosti regulačního plánu z podnětu, podmínka jeho vydání padá a lokalita je regulována pouze územním plánem. Na to by měly obce myslet předem. Na závěr upozorňujeme, že pro regulační plán na žádost platí jiná pravidla.

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.