Od 1. května už spolky nemusí platit soudní poplatek za zápis do rejstříku. Toto osvobození platí pro založení nové neziskovky, ale také pro zápisy změn (které ovšem byly osvobozeny od poplatku už od konce roku 2014). Náklady na založení spolku se tak výrazně sníží.

Do konce dubna díky nepodařené novele zákona o soudních poplatcích vybíraly rejstříkové soudy zpravidla poplatek za zápis spolku do rejstříku ve výši 6.000,- Kč, praxe ale nebyla jednotná.

Pokud řízení bude zahájeno po 1. květnu 2105, soudy už tento poplatek díky novele č. 87/2015 Sb. vybírat nebudou. Zakladatele tak čekají pouze náklady za ověřování podpisů na některých dokumentech, které je třeba soudu doložit.

Osvobození od soudního poplatku se od 1. května vztahuje i na pobočné spolky, ústavy, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Osvobození navíc není časově omezeno.

Michaela Hazdrová