Každá obec, ve které se hodně staví, zná velmi důvěrně trable, které z toho plynou: chybí místa ve školkách, nedostačuje kanalizace ani vodovod, schází zeleň a vůbec veřejná prostranství, není dost komunikací ani chodníků. Tyto problémy je možné z velké části eliminovat skrze dobrou regulaci v územním plánu. Stačí dobře promyslet etapizaci a podmíněnost výstavby, pořídit územní plán s prvky regulačního plánu a nedovolit zastavět každičký volný metr čtvereční
třeba s odkazem na nutnost chránit zemědělskou půdu a řešit dopady změny klimatu.


Pokud k tomu obec přidá ještě smlouvy s investory, podle kterých budou stavebníci povinni se podílet na dobudování potřebných kapacit čističky odpadních vod, školy nebo chodníků a silnic, pak se může situace v obci zásadně změnit k lepšímu.

Chcete-li dosáhnout skutečně udržitelného územního rozvoje vaší samosprávy, čtete ten správný manuál od odborníků, kteří tématu skutečně rozumějí. Nesmíte totiž zapomínat na fakt, že o územním plánu budou nakonec vždycky rozhodovat právníci (v talárech správních soudců), proto je rozumné si k pořízení územního plánu pořizovat nejen dobrého projektanta, ale také schopného právníka. Pomůže vám na věc nahlédnout tím správným okem.

Manuál je dostupný na webu Venduly Zahumenské Investor za humny.