Dotaz: Může zastupitel hlasovat sám pro sebe, aby byl zvolen předsedou kontrolního výboru?  Co když k takovému hlasování došlo a hlas dotčeného zastupitele byl rozhodující?

Odpověď:

Pokud nahlédneme do metodických doporučení MV ČR zde nebo zde, najdeme následující:

Může člen zastupitelstva obce navrhnout na funkci starosty obce sám sebe? A může hlasovat sám pro sebe?

Ano. Tomuto postupu nebrání žádné ustanovení zákona o obcích.

Může člen zastupitelstva obce hlasovat sám pro sebe?

Zákon o obcích v žádném ze svých ustanovení nevylučuje, aby kandidát na funkci starosty či místostarosty hlasoval sám „pro sebe“ (stejně tak ani nevylučuje, aby sám sebe do této funkce navrhl). Tento zákaz přitom nevyplývá ani z § 83 odst. 2 zákona o obcích…

Závěry

Z uvedeného usuzujeme, že tedy i předseda kontrolního výboru může hlasovat „sám pro sebe“. Podle § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je předsedou výboru vždy člen zastupitelstva obce. Podle § 119 odst. 1 zákona o obcích členy (a tudíž ani předsedou) nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Poměrně podrobně je zpracován tento článek: Postavení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce.

Více našich odpovědí na dotazy ze strany obcí najdete zde.