Otázka: Jsem zastupitel. Pokud se vím, že se nebudu moci účastnit zasedání zastupitelstva osobně, musí mi bát umožněna účast distančním způsobem?

Odpověď:

Vzhledem k rozvoji internetového připojení a dostupnosti kvalitních platforem pro videokonference dává jistě smysl, aby zastupitelům, kteří se z důvodu nemoci, plnění pracovních povinností nebo třeba i plánované dovolené nemohou zúčastnit konání zasedání zastupitelstva, byla nabídnuta možnost účastnit se distančně. Úprava v zákoně o obcích účinná od 1. 1. 2024 ale prozatím nestanovuje nárok zastupitele, aby obec možnost distanční účasti zajistila. Záleží na zastupitelstvu jako kolektivním orgánu, zda možnosti distanční účasti pro zastupitele a/nebo veřejnost v jednacím řádu připustí a za jakých podmínek.

Je možné si představit obce, které umožní distanční účast zastupitelů i veřejnosti vždy, na každém zasedání zastupitelstva. Podobně je možné si představit, že bude možnost distanční účasti zastupitele podmíněna tím, že zastupitel podá nejpozději 24 hodin před konání zasedání určitou žádost.

Je rovněž možné, že některé obce zůstanou i praxe, která je vysledovatelná již před účinností novely zákonná o obcích, kdy je distanční účast zastupitelů vyhrazena pouze na případy, kdy mu v osobní účasti brání nařízená karanténa, izolace či jiné obdobné zdravotní důvody. A je stále možné, aby se zastupitelé rozhodli, že u nich se zastupitelstvo koná pouze „postaru“ hezky v místní sokolovně a kdo si to neumí 4x za rok zařídit, aby přišel, nemá v zastupitelstvu co dělat. Myslíme si ale, že těch posledně jmenovaných bude ubývat.

Více k novele zákona o obcích a distanční účasti zastupitelů píšeme zde.

Další časté dotazy k distanční účasti zastupitelů najdete zde.