Od začátku roku 2023 bude platit novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bude znamenat změny pro řadu subjektů, které ještě nemají datovou schránku – třeba pro spolky, společenství vlastníků jednotek i fyzické osoby.

„Vlastnictví“ datové schránky je mimořádně důležité pro jakoukoliv komunikaci s úřady – ta se pak děje pouze elektronicky.

Kdy je do datové schránky doručeno?

Datovka pro spolky a SVJ

Od nového roku bude datová schránka automaticky zřízena všem právnickým osobám – ať už jsou zapsané v obchodním rejstříku, nebo ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Spolky, ani SVJ o zřízení datovky již nebudou muset žádat, bude jim vytvořena ministerstvem automaticky, a to jak těm nově vzniklým, tak již existujícím.

Více o datových schránkách vzniklých ze zákona se dozvíte zde.

Přístupové údaje obdrží tyto právnické osoby poštou. O doručování těchto údajů naleznete více zde.

Datovka pro občany – pozor na identitu občana

Od ledna 2023 čekají velké změny i občany. Měli by zpozornět ti, kdo datové schránky nemají, ale používají některý z kvalifikovaných prostředků pro elektronickou identifikaci podle zákona č. 250/2017 SB., o elektronické identifikaci. Datová schránka totiž bude automaticky zřízena osobě, která po 1. 1. 2023 použije jeden z těchto prostředků.

Zřizování datovek občanům bude samozřejmě zajímavé zejm. tehdy, pokud stát ještě znovu sáhne k vyplácení nejrůznějších dávek jako byl příspěvek 5000,- Kč na dítě, kdy značná část lidí žádala právě skrze Identitu občana.             

Pokud o datovou schránku nestojíte, dávejte si na podobné příspěvky pozor. Pokud již žádost podáte a budete mít datovou schránku, nezapomínejte ji pravidelně kontrolovat. Ušetří vám to hodně nepříjemností.

V souladu s § 11 odst. 5 zákona o elektronických úkonech můžete fyzická osoba požádat o znepřístupnění schránky.

 

Náš návod „Jak založit spolek“ je dostupný zde.