Jak jsem již psal zde, od roku 2016 mají spolky povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Tato povinnost se přitom vztahuje také na účetní závěrku za rok 2014 (která měla být zveřejněna již do konce března 2016) a za rok 2015 (která má být zveřejněna do konce listopadu 2017).

Počínaje účetní závěrkou za rok 2016 pak má k zveřejnění závěrky dojít vždy do 30 dnů od jejího schválení příslušným orgánem spolku, nejpozději pak do konce následujícího roku (to v případě, kdy by se například nesešel nejvyšší orgán, účetní závěrka se pak zveřejňuje jako neschválená).  Jak na to?

Jak na zveřejnění bez datové schránky a elektronického podpisu

Účetní závěrka se soudu dokládá v elektronické podobě. Existuje přitom několik způsobů, většina z nich však vyžaduje, aby spolek měl zřízenu datovou schránku nebo jeho zástupce elektronický podpis. Toto většina spolků nesplňuje, proto nejčastěji bude do úvahy přicházet jiný postup.

Nejjednodušší pro většinu spolků bude, když nahrají účetní závěrku na CD nebo DVD a s průvodním dopisem ji zašlou doporučeně (nebo osobně zanesou) příslušnému rejstříkovému soudu podle sídla svého spolku. Seznam a adresy rejstříkových soudů jsou dostupné zde.

Průvodní dopis by měl obsahovat identifikaci spolku (název, adresa a IČ) a doprovodný text, například: „Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., resp. jeho přechodných ustanovení, přikládáme účetní závěrku spolku za rok 2014.“ Průvodní dopis by měl být podepsán statutárním zástupcem, který je oprávněn za spolek jednat (vhodné bude uvést také celé jméno a příjmení a funkci zástupce).

Složitější bude situace u spolků, které nemají dosud zapsány statutární zástupce v rejstříku (lhůta je do 1. 1. 2017). Zde je ideální doložit také platné stanovy a doklad o tom, že daná osoba je oprávněna za spolek jednat (zápis ze zasedání příslušného orgánu spolku – usnesení o volbě statutárního zástupce).

Elektronické podání soudu

Pokud spolek disponuje datovou schránkou či jeho zástupce elektronickým podpisem, je možností více. Stačí kliknout na tuto adresu a vybrat formulář „Online do sbírky listin“. Zde zadat identifikační číslo spolku a následně vyplnit všechny povinně vyplňované kolonky formuláře.

Následně je možné si vybrat z těchto možností zaslání:

  • Datovou schránkou spolku – není nutný elektronický podpis
  • Na elektronickou adresu podatelny soudu (e-mailem) – musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
  • Prostřednictvím online podání do Sbírky listin – opět musí být podepsáno elektronickým podpisem.
  • Webovou aplikací ePodatelna justice.cz – musí být podepsáno elektronickým podpisem.

Další informace k zakládání listin do veřejného rejstříku jsou dostupné zde.

Za porušení povinnosti zveřejnit včas účetní závěrku hrozí spolku pokuta až 100 tisíc Kč. Jakkoli se nedá čekat, že by velmi rychle začaly spolkům soudy pokuty ukládat, stojí za to si svou povinnost řádně splnit.