Že se DPH neziskovek netýká? Přeci je to problém podnikatelů. To není pravda. Zákon o DPH nezajímá, jestli podnikáte, nebo ne. Operuje s pojmem ekonomická činnost, což je mnohem širší. Povinnost stát se plátcem DPH se může týkat i vašeho spolku. Víte, jak na to? Poradí vám Michal Hanych.

Často se setkávám s případem, kdy nezisková organizace za svoji činnost obdrží peníze. Pořádá různé akce, poskytuje služby členům i ostatní veřejnosti. Toto přesně spadá pod ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, které vymezuje okruh osob povinných k dani. (1) Jsou jimi totiž i neziskové právnické osoby, pokud uskutečňují ekonomické činnosti. Zákon o DPH používá mnohem širší vymezení, než je například u podnikání podle ostatních předpisů.

Jestliže je činnost vykonávána bezúplatně, pak nejde o ekonomickou činnost ve smyslu zákona o DPH. Různé akce, kde se nevybírá vstupné, vzdělávací činnost, se kterou nejsou spojeny příjmy, nebo bezplatné poradenství. Ale jestliže obdržíte za činnost příjmy, pak se může jednat o činnost ekonomickou. Druhým aspektem je ještě soustavnost. Zákon ale žádné bližší upřesnění, co je soustavnou činností, nedává. Jednorázová činnost každopádně soustavná není. Takže jestli váš spolek více než jednou něco vykoná nebo prodá za úplatu, měli byste se o DPH zajímat.

Činnosti, které se do obratu pro plátcovství DPH nepočítají

Plátci DPH se nemusíte stát, dokud obrat z vaší ekonomické činnosti v tuzemsku nepřesáhne 1.000.000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Pozor, nejedná se o kalendářní rok, ale plovoucí blok času v délce 12 měsíců.
Co když jste už ale obrat přesáhli? Zákon o DPH osvobozuje některé činnosti a jestliže vykonáváte jen je, nemusíte se k DPH jako plátci registrovat. Kromě toho, že jsou osvobozeny, níže uvedené činnosti se do obratu pro plátcovství DPH nepočítají:

  • poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro členy spolku,
  • poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou,
  • poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího,
  • poskytnutí služeb a dodání zboží v souvislosti s výše uvedeným při příležitostných akcích, které výlučně slouží k financování hlavní činnosti neziskové organizace.

Osvobozeno od DPH je i vzdělávání, ale to jen v  programech akreditovaných Ministerstvem školství.

Dotace a DPH

Konečně je pak dobré chápat, že pokud nezisková organizace dostane dotaci, tak se nejedná o prodej zboží ani poskytování služeb. Do DPH tak nevstupuje vůbec. Jestliže dotace kryje náklady jen do určité výše, a pak jsou výnosy např. z prodeje výrobků, tak tento prodej se do obratu pro DPH již počítá.

Tolik pro základní orientaci. Problematika to není jednoduchá, ale měli byste vědět, že DPH není jen záležitostí podnikatelů.

Michal Hanych, SimpleTax

Poznámky:

1) § 5 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále také jen „zákon o dani z přidané hodnoty“ nebo „zákon o DPH“.