V článku zveřejněném v letošním třetím čísle časopisu Národní pojištění, odborného měsíčníku vydávaného ČSSZ, jsem se zaměřil na průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění.

Níže uvedená statistika zachycuje průměrné délky vybraných typů soudních řízení (ode dne nápadu do dne právní moci rozhodnutí) pravomocně skončených v roce 2013. Plyne z ní, že mnoho soudů svou agendu zvládá v souladu s požadavkem na rychlé vyřízení věci. Bohužel jsou ale i takové, u nichž řízení trvají nepřiměřeně dlouhou dobu [nedávkové věci nemocenského pojištění u Městského soudu (MS) v Praze trvají v průměru až 937 dnů, případy nemocenského a sociálního zabezpečení činí u MS v Praze v průměru 608 dnů a u Krajského soudu (KS) v Ústí nad Labem až 772 dnů].

MS Praha KS Praha KS Č. Budějovice KS Plzeň
starobní důchod 311 194 146 277
invalidní důchod 247 175 128 196
důchod vdovský, vdovecký a sirotčí 201 0 120 459
jiný důchod 487 0 134 0
nedávkové věci nemocenského poj. 937 377 91 0
nemocenské a soc. zab., mateřský příspěvek 608 396 533 374
nemocenské pojištění v ozbrojených silách 0 246 0 0
KS Ústí n. L. KS Hr. Králové KS Brno KS Ostrava
starobní důchod 331 266 354 298
invalidní důchod 259 341 166 243
důchod vdovský, vdovecký a sirotčí 0 314 230 141
jiný důchod 183 278 162 0
nedávkové věci nemocenského poj. 336 390 133 274
nemocenské a soc. zab., mateřský příspěvek 772 355 451 403
nemocenské pojištění v ozbrojených silách 0 0 396 0

I když se obecně dá říci, že v otázkách důchodového a nemocenského pojištění se délky řízení pohybují v nízkých číslech a při porovnání s všeobecnými průměrnými délkami řízení, které je možné nalézt např. v Mapě průtahů (v nichž jsou zahrnuty jak spory důchodového a nemocenského pojištění, tak i spory obchodněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní…), vyřizují soudy agendu důchodového a nemocenského pojištění poměrně rychle, je vhodné znát všechny prostředky, které má účastník řízení k dispozici v případě, že právě jeho řízení nebude odpovídat průměru a bude postiženo neodůvodněnými průtahy.

Článek tak kromě aktuální statistiky přináší i návod, jak se průtahům bránit a jak požadovat odškodnění za průtahy v řízení.

Celý článek je možné nalézt v tištěné podobě v časopise Národní pojištění č. 3/2015 nebo v elektronické verzi na stránkách časopisu zde.