V poslední době se v České republice, stejně jako ve světě, objevují stále častěji případy, kdy si rodiče z nejrůznějších důvodů přejí odnést po porodu placentu domů. Někteří chtějí placentu z rituálních důvodů a touží ji pohřbít, jiní věří v příznivé účinky placenty, jejíž konzumace pomůže rychlému zotavení po porodu či boji proti příznakům poporodní deprese.

V některých případech zdravotnická zařízení přáním rodičů bez problémů vyhoví, jindy ale toto odmítají, neboť právní řád neobsahuje výslovnou úpravu této problematiky.

Naše analýza je dostupná na webu NAZEP.