Jak plyne z Desatera „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, u každého ministerstva musí existovat systém pro statistické sledování dat, které by mělo být rozděleno do převažujících oblastí. Součástí statistik má být i přesná a jasná evidence případů, ve kterých byly náhrada škody či přiměřené zadostiučinění poskytnuty (s ohledem na možnost předvídatelnosti v obdobných věcech) a v jaké výši.

Koncem září jsme již v článku s názvem Statistika odškodnění vyplaceného Českou republikou za průtahy v řízení přinesli přehled výše odškodnění vyplaceného Českou republikou (Ministerstvem spravedlnosti ČR) na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem z důvodu průtahů v řízení.

Níže uvádíme přehled statistických údajů o předběžném (mimosoudním) projednání nároků na náhradu škody Ministerstvem spravedlnosti ČR i v jiných případech, než jenom v případech, kdy odpovědnostním důvodem byly průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení:

2013 2012 2011 2010
Žádostí k vyřízení 5868 5217 4477 3961
Vyřízeno žádostí 4109 3433 3207 3011
Vyhověno 1573 1429  1148 1069
Přiznáno 112,6 mil. Kč  105 mil. Kč 77,9 mil. Kč 61,3 mil. Kč
Důvod přiznaného nároku s počtem žádostí, jímž bylo vyhověno a výší přiznaného nároku:
  
Nezákonné rozhodnutí
počet žádostí 831 667 561 448
odškodnění 2, 8 mil. Kč 50 tis. Kč 957 tis.Kč 663 tis. Kč
Vazba
počet žádostí 57 45 34 38
odškodnění 12,4 mil. Kč 6,1 mil. Kč 2,8 mil. Kč 3 mil. Kč
Trest
počet žádostí 11 1 6 4
odškodnění 51,2 mil. Kč 41,3 mil. Kč 33,9 mil. Kč 22,7 mil. Kč
Nesprávný úřední postup
počet žádostí 749 777 563 567
odškodnění 64,7 mil. Kč 65,2 mil. Kč 42,5 mil. Kč 34,5 mil. Kč
Jiný nárok
počet žádostí 4 2 4 1
odškodnění 359 tis. Kč 34,8 tis. Kč 837,7 tis. Kč 8,6 tis. Kč

Prakticky ve všech sledovaných oblastech je tedy jasný zřetelný nárůst vyplacených částek odškodnění od roku 2010 do současnosti.

Andrej Lobotka, advokátní koncipient AK David Zahumenský