Jaká je průměrná délka řízení, tedy jakou délku řízení lze ještě považovat za standardní? Kdy už řízení, jehož jsem účastníkem, trvá nepřiměřené dlouho? Tyto otázky si určité pokládá hodně účastníků soudních řízení.

Pro ty, kteří se ještě neodhodlali využít služeb bezplatné online poradny (provozované v součinnosti s Ligou lidských práv), v níž nabízíme zhodnocení, zda v konkrétním soudním řízení dochází k nepřiměřeným průtahům, přinášíme alespoň základní statistiky délek řízení, které jim prozradí, jak dlouho „navštěvují budovu soudu jiní lidé“ a poskytnou základní představu o tom, zda jejich trestní řízení trvá nepřiměřeně dlouho.

Na následujících řádcích přinášíme přehled délky trestních řízení za období posledních devět let soudů ležících na území Jihomoravského kraje, tedy Okresního soudu Blansko, Okresního soudu Brno – venkov, Okresního soudu Břeclav, Okresního soudu Hodonín, Okresního soudu Jihlava, Okresního soudu Kroměříž, Okresního soudu Prostějov, Okresního soudu Třebíč, Okresního soudu Uherské Hradiště, Okresního soudu Vyškov, Okresního soudu Zlín, Okresního soudu Znojmo, Okresního soudu Žďár nad Sázavou, Městského soudu Brno – město a Krajského soudu v Brně (data jsou uvedena ve dnech a zachycují délku řízení ode dne nápadu do právní moci rozhodnutí):

soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
OS Blansko 76 70 97 88 104 114 127 211 237
OS Brno-venkov 121 121 124 169 158 211 155 174 251
OS Břeclav 93 115 117 116 128 216 262 263 301
OS Hodonín 125 151 165 207 206 263 313 414 399
OS Jihlava 130 134 140 164 156 181 215 177 184
OS Kroměříž 111 102 111 112 165 187 160 167 157
OS Prostějov 98 119 127 275 415 424 381 387 312
OS Třebíč 128 113 131 100 103 122 109 110 131
OS Uherské Hradiště 209 295 250 243 275 292 333 390 244
OS Vyškov 129 125 151 149 124 197 233 250 311
OS Zlín 109 120 171 234 269 331 303 355 329
OS Znojmo 152 167 176 163 164 212 176 172 159
OS Žďár nad Sázavou 140 138 166 171 140 177 211 279 376
MS Brno-město 107 114 130 136 151 184 221 260 280
KS v Brně 513 407 603 717 720 702 695 823 691
soud / rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ČR celkem 179 185 199 215 219 226 nemáme k dispozici

Otázce průtahů v řízení se v naší advokátní kanceláři věnujeme dlouhodobě. A to nejen ve formě poskytování právní pomoci konkrétním klientům. V květnu jsme například na našich stránkách uveřejnili článek popisující desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, pod nějž je možné zařadit i průtahy v řízení a v červnu článek shrnující nejnovější nálezy Ústavního soudu v otázkách náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci, tedy i škody způsobené průtahy v řízení.

Kromě již výše uvedené poradny, na kterou má možnost se kdokoliv obrátit, nabízíme pro zájemce možnost spolupráce při uplatnění nároku u ministerstva či zastupování v řízení před soudem (při uplatnění nároku na imateriální újmu za průtahy přitom klientům nabízíme zastoupení za podílovou odměnu – t. z., že klienti nám za služby platí pouze v případě úspěchu dohodnutou procentní část ze získané částky, v případě neúspěchu nehradí nic).

Andrej Lobotka