Dne 13. 5. 2013 podala naše advokátní kancelář v zastoupení klientky žalobu na psychiatrickou léčebnu v Brně-Černovicích. Předmětem této žaloby bylo určení, že prostý náhled do zdravotnické dokumentace (tedy bez požadavku, aby z ní poskytovatel zdravotních služeb pořídil výpis či kopie) je poskytovatel zdravotních služeb ze zákona povinen umožnit pacientovi bezplatně, a nelze si za něj účtovat libovolnou, byť v ceníku stanovenou úhradu. O tomto případu jsme ostatně již dříve informovali v článku Nahlížení do zdravotnické dokumentace není možné zpoplatnit.

Po delší době, kdy věc „ležela“ na Městském soudě v Brně, bylo konečně nařízeno první jednání, a to na 19. 5. 2014, tedy více než rok po podání žaloby. Dříve, než mohlo k tomuto jednání vůbec dojít, kontaktoval nás dne 15. 4. 2014 právní zástupce léčebny se sdělením, že naše klientka může dorazit a bezplatný náhled do dokumentace jí bude umožněn.

Z ceníku, který nám následně léčebna poskytla na základě žádosti o informace, jsme zjistili, že se nejedná o pouhý úhybný manévr ve věci naší klientky, ale že aktuální znění Vnitroústavního ceníku výkonů a služeb Psychiatrické nemocnice Brno od 1. 4. 2014 již skutečně neobsahuje položku zpoplatňující pouhé nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Situace je to v součtu mírně rozporuplná. Na jedné straně díky dodatečnému splnění povinnosti ze strany léčebny odpadá důvod pro vydání soudního rozhodnutí, které by v případě úspěchu, jejž jsme očekávali, mohlo znamenat „precedent“ pro ostatní případy, v nichž poskytovatelé zdravotních služeb náhled do zdravotnické dokumentace pacientům bezdůvodně zpoplatňují. Na straně druhé se v konkrétní věci jedná o jasné vítězství, neboť brněnská léčebna uznala, že zpoplatňovat prosté nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze, a od svého protiprávního jednání ustoupila a to nejen v případě naší klientky, ale i do budoucna ve vztahu ke všem svým pacientům.

Ivo Keisler