Nejvyšší soud k průtahům na straně úředníka jako zaměstnance obce

Nejvyšší soud se v rozsudku ze začátku dubna 2023 zabýval tím, zda odvolací soud správně posoudil (ne)důvodnost výpovědi úředníka obecního úřadu, který nedodržel lhůtu pro vydání rozhodnutí podle správního řádu a následně byl kolegyní v kanceláři přistižen, jak spí.

Advokát za humny 6: Vyhazov kvůli poškozování institucionální odolnosti před „vlivy cizí moci“

Zaujalo nás opatření rektora Univerzity Karlovy z roku 2021 s neurčitým názvem: „Zvyšování institucionální odolnosti Univerzity Karlovy“. Jedná se o soubor pravidel, která mají vysoké škole umožnit bojovat s „vlivovým působením cizí moci“, které se dnes děje prostřednictvím notebooků a internetu. Za tím účelem je zaměstnancům a studentům uložena řada povinností, jejichž porušení může být trestáno velmi tvrdě.