Práva dítěte u Ústavního soudu

„Mrzí mě, že nevím, jak to bude. Jeden den mám chodit do školy, druhý den mi říkají, že nemám chodit. Nerozumím tomu. Nechci, abych místo chození do školy byla znovu zavřená doma. Nevím, jestli se budu moct vidět s kamarády. Nemůžu už chodit ani do kroužků. Kamarádky mám ráda, chtěla bych je dále vídat ve škole a vzájemně se navštěvovat.“

Žaloba na roušky na druhém stupni

Máloco hýbe společností tolik, jako naše školou povinné děti přidušené rouškami. Protože může být málokterému odpovědnému rodiči lhostejné, že jeho dětem je pomalu, ale jistě ničeno zdraví a že je dokonce přístup ke vzdělání podmiňován zahalením obličeje, rozhodla se jedna z matek a její syn podat diskriminační žalobu.

Ústavní stížnost proti vypuštění dvou termínů přijímací zkoušky na střední školy

Obracejí se na nás občané, kteří jsou zoufalí z toho, že jejich dítě má mít zejm. v důsledku přijetí zvláštního zákona č. 135/2020 Sb, o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky na střední školu. a to přesto, že je prokázáno, že dva termíny oproti jednomu zajistí spravedlivější podmínky a snižují vliv náhody. I dítě, které se dobře připravovalo a má vynikající předpoklady pro to, aby na střední škole studovalo, může mít trému nebo prostě jen „špatný den“ a dva termíny toto pomáhají eliminovat. Proto jsme se sami rozhodli podat v této věci ústavní stížnost.