ESLP přistoupil k revizi svého rozhodnutí pro předchozí účast soudkyně Šimáčkové na věci

Dne 30. 3. 2023 vydal Evropský soud pro lidská práva nový rozsudek ve věci X proti České republice (stížnost č. 64886/19). Štrasburský soud přistoupil k revizi předchozího rozsudku ze dne 12. května 2022, neboť uznal, že česká soudkyně Kateřina Šimáčková se účastnila rozhodování ještě v rámci svého působení u Ústavního soudu ČR.

Je možné se k ESLP obracet v případě neúspěšného návrhu na obnovu řízení?

S ohledem na to, že někteří klienti se na nás obracejí s žádostí o podání stížnosti k Evropskému soudu do Štrasburku v případě, kdy neúspěšně usilovali o povolení obnovy řízení, rozhodli jsme se zveřejnit tuto krátkou informaci, jak to s možností obracet se na ESLP v těchto věcech je.