Soud k neslučitelnosti funkcí zastupitele

V nejmenované středočeské obci zastupitelstvo rozhodlo, že ze svého středu vyloučí jednu zastupitelku, protože na ustavujícím zasedání konaném v říjnu 2022 oznámila, že se nachází ve funkci neslučitelné s mandátem (byla vedoucí odboru v jiném městě). Tento problém se vyřešil k 1. 1. 2023, kdy už na městském úřadu vykonávala jinou funkci.