Změna stanov bytových družstev

Přes intenzivní osvětovou činnost vyvíjenou nejen Ministerstvem spravedlnosti, ale i jinými organizacemi lze konstatovat, že přechod na novou civilní legislativu nebyl zvládnut tak hladce, jak zákonodárce očekával. Posláním tohoto krátkého textu je upozornit a popohnat bytová družstva (nebo přesněji jejich členy), která doposud své stanovy nepřizpůsobila nové úpravě (tedy především družstva menší), k činnosti, neboť dle notoricky známé zásady ignorantitia legis neminem excusat se na neznalost zákona vymlouvat nelze.