Správa železnic musí poskytovat informace ke studiím proveditelnosti

Dnes jsme zaznamenali úspěch ve věci jednoho z klientů, a to ve sporu se Správou železnic o poskytování dokumentů, které byly Správě předány zhotovitelem na závěr 2. dílčí etapy studie proveditelnosti pro jednu z tratí. Žalovaným byl ale Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten je totiž odvolacím orgánem Správy železnic.