Městský soud: zákazníci přítomností v provozovně přestupek nespáchají

Zoufalí provozovatelé restaurací už mnohdy stojí před volbou ekonomické likvidace nebo porušování vládních opatření. Městský soud v Praze teď svým usnesením z 30. listopadu 2020, č. j. 14 A 128/2020 – 22 přinesl důležitý právní výklad, podle kterého zákazy týkající se provozoven jsou přímo určeny jen samotným podnikatelům, nikoli veřejnosti. Soud zde odmítl žalobu zákazníka proti krizovému opatření a konstatuje, že: „neexistuje žádný užší vztah mezi žalobcem a jím namítanými krizovými opatřeními žalované“ „Soud vychází z toho, že žalobou rozporovaná krizová opatření jsou primárně určena provozovatelům služeb a maloobchodních prodejen. Pouze tyto osoby jsou přímo dotčeny na svých právech, pokud musí v důsledku krizových opatření své provozovny uzavřít. Bod III předmětných krizových opatření dokonce […]