Prosba občanů: pomozte nám!

Protože s Babišem už nemůžeme dál bojovat sami, obrátili jsme se na významné české právničky a právníky a přední političky a politiky, aby nemlčeli a jednali. Jestli jsme někoho vynechali, omlouváme se. Pokud si i vy myslíte, že nouzový stav je třeba řešit jinak a mnohem lépe, než to předvádí Babiš, posílejte výzvu (ať už naši nebo svou vlastní) těm, které vy považujete za důležité. Kéž by nám už vláda přestala vyhrožovat a lhát.

Proč jsme se rozhodli podat návrh na zrušení nouzového stavu?

Hned zkraje zdůrazňujeme, že novou nemoc nebagatelizujeme. Myslíme si, že je namístě, aby o podstatných věcech rozhodovali odborníci z krizového řízení, kteří mají na tyto situace trénink, vzdělání a znalosti. Měli by předkládat veřejnosti kvalitní, stručné, jasné a především pravdivé informace. Premiér by měl vystupovat jen jako tlumočník. Distingovaně, pokojně.