Zdá se, že stát obcím a jejich obyvatelům ukrajuje stále rychleji prostor k samostatnosti a k životu. Za vydatné pomoci ministerstva životního prostředí mají investoři do větrné energie evidentně získat velmi snadný povolovací proces pro svoje elektrárny, aniž by se kdo ptal na zájmy samospráv a občanů. Na hackathonu pořádaném MŽP bylo dohodnuto, že je třeba vymezit tzv. akcelerační zóny (nebo také „obnovitelné krajinné oblasti“), kde bude usnadněna výstavba větrných nebo solárních elektráren.

V médiích se o akci a jejích výsledcích píše:

Existuje totiž rozsáhlé území, kde je výstavba větrníků limitovaná, ale ne nemožná. Jako příklad uvádí Romportl výstavbu v hospodářských lesích, kde by výška větrníků přesahovala lesní porost a ty by nijak nenarušovaly hospodářské fungování lesa ani živočichy v něm žijící. Obdobné je to u nejkvalitnějších zemědělských půd, které jsou pro fotovoltaické elektrárny od éry solárního boomu na přelomu let 2009 a 2010 zapovězeným územím. Na rozdíl od rozlehlých solárních parků vytvoří ovšem větrníky na poli bodový záběr, který ubírá z úrodného pozemku jen minimálně. Další neznámou je vzdálenost od lidských obydlí. Pokud by totiž platil povinný odstup třeba jeden kilometr, zbylo by k dispozici zhruba jen pět procent území Česka. „Nedokážeme přitom vymezit povahu využívání staveb, zda se jedná o rezidenční objekt, třeba i chalupu, nebo jen o zpustlou stodolu,“ dodává Romportl. Znalost takového detailu je vlastně zjistitelná jen přímo v konkrétní lokalitě. Zda se území zónou stane, či ne, bude třeba v konečném důsledku stanovit přímo v místě.

Na webu ministerstva životního prostředí se dočteme: Hackhaton je postavený na koncentraci a spolupráci členů týmu. Účastníci mají svobodu podívat se na problém z nadhledu, společně nalézt originální řešení. Díky dnešní akci máme v ruce kvalitní podkladový materiál pro přípravu strategií v oblasti rozvoje OZE.

Bude důležité, aby se obce do přípravy strategických materiálů a následně novel právních předpisů nebo přípravy nových důsledně zapojily. Rozvoj OZE totiž může pro mnohé samosprávy představovat velké problémy a značné snížení kvality života. Stejně tak by již dnes měly být starostky a starostové a všichni zastupitelé velmi obezřetní, pokud jde o uzavírání smluv s investory do obnovitelných energií. Takové dohody jsou totiž zřídkakdy formulovány tak, aby obcím přinesly prospěch. Obce by naopak měly, pokud s rozsáhlými farmami větrných elektráren jejich občané nesouhlasí, činit všechny kroky k tomu, aby skutečně reprezentovaly vůli svých obyvatel a jejich zájmy.

V naší advokátní kanceláři se zaměřujeme na právní pomoc samosprávám, které nesouhlasí s tím, že se o jejich území a rozvoji bude rozhodovat bez nich. Pomůžeme vám s referendem, územním plánem nebo s vyjednáváním s investory. Více informací najdete např. zde.