Před týdnem jsme psali článek o tom, že není pravdou, že by obce po novele stavebního a energetického zákona neměly prakticky žádné možnosti, jak zabránit nežádoucí výstavbě větrných elektráren.  Kupříkladu Hospodářské noviny mj. uváděly: „Novela energetického zákona označovaná jako lex OZE I zařadila větrné, ale i fotovoltaické elektrárny s výkonem nad jeden megawatt mezi veřejnou technickou infrastrukturu. Investoři při jejich stavbě už tedy nemusí žádat o změnu územního plánu, pokud je umístí v nezastavěném území obce.

„Nutnost pořizování změny územního plánu v tomto případě odpadá,“ potvrzuje Jiří Nezhyba z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti. Výstavbu obnovitelných zdrojů v Česku by to tak podle něj mohlo usnadnit. „Zmenšuje se tím do jisté míry manévrovací prostor obcí a spolu s ním i možnost se v místním referendu domáhat naprostého zamezení výstavby,“ potvrzuje jeho kolega Vincenc Bouček.“

Náš článek „Jak zbránit výstavbě větrníků po novele stavebního zákona“ najdete zde.

Reakce MMR

Na mediální tvrzení nyní reagovalo i Ministerstvo pro místní rozvoj zprávou s názvem „Reakce MMR na zavádějící zprávy o povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie“. Ministerstvo píše: „Nadále platí, že výstavba jakýchkoliv zdrojů energie musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, hlavně se zásadami územního rozvoje a územním plánem. V případě nesouladu s územně plánovací dokumentací není možné záměr povolit, dokud nedojde ke změně územně plánovací dokumentace. Novelou stavebního zákona účinnou od 24. ledna 2023 došlo k rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů.

To v některých případech vede k tomu, že v ploše, kde dříve územně plánovací dokumentace výstavbu obnovitelných zdrojů energie vylučovala, je teď možná. Vždy však záleží na přesné formulaci regulace v konkrétní územně plánovací dokumentaci. Není tedy např. pravda, že obnovitelné zdroje energie by bylo nyní možné umisťovat kdekoliv v nezastavěném území bez ohledu na regulaci v konkrétním územním plánu. Vedle souladu s územně plánovací dokumentací musí být dále stavební záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jejichž součástí je také soulad záměru s charakterem území.“

Ministerstvo na webu uvádí, že k věci připravuje metodiku. Doufáme, že se obce nenechají zastrašit nekalými praktikami a budou nadále sledovat zájem svůj a především zájem svých občanů. To nemusí samozřejmě znamenat jen absolutní zamezení výstavby, ale také vyjednání vhodných podmínek s investorem, za kterých bude obec ochotna omezení a nepříjemnosti spojené s provozem větrníků strpět.

 

Rádi vám pomůžeme, pokud řešíte výstavbu větrných elektráren ve své obci a nevíte si rady, ať už ve vztahu k územnímu plánu nebo k sepsání smlouvy s investorem.