Otázka: Starosta zapomněl podepsat zápis ze zasedání zastupitelstva. Znamená to, že přijatá usnesení jsou neplatná a musíme je přijmout znovu?

Odpověď:

Ne, usnesení je existuje od okamžiku, kdy je o něm platně hlasováno na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Pořízení záznamu ze zasedání se všemi náležitostmi, tj. i s podpisy podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé) a jeho uložení u obecního úřadu k nahlédnutí je zákonnou povinností obce, ale její nesplnění nemá za následek neplatnost usnesení. Porušení této povinnosti ale může být předmětem kontroly a obec by tak jistě jednat neměla.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.