Vzhledem k častým dotazům ze strany našich klientů na délku řízení se naše advokátní kancelář rozhodla připravit interaktivní portál mapa průtahů.

Jde o přehlednou mapu zobrazující průměrné délky nejfrekventovanějších typů soudních řízení (ode dne nápadu do dne právní moci rozhodnutí) pravomocně skončených v roce 2013. Interaktivní mapka nabízí velice snadnou orientaci a možnost výběru prvostupňového soudu, u něhož probíhá Vaše soudní řízení. Mapa průtahu Vám tak umožní rychle a spolehlivě zjistit, jak dlouho na příslušném soudě v průměru trvají soudní řízení typově podobná tomu Vašemu.

mapa_prutahu

Mapa je dostupná na portále http://www.mapaprutahu.cz/, který obsahuje rovněž zajímavé statistiky a další a užitečné informace. AK David Zahumenský nadále ve spolupráci s Ligou lidských práv zajišťuje bezplatné právní posouzení přiměřenosti délky Vašeho řízení, které zahrnuje právní analýzu průběhu Vašeho řízení a vypracování krátkého zhodnocení orientačně vypovídajícího, zda se ve Vašem konkrétním případě již jedná o porušení práva na projednání věci v přiměřené době. Pokud se soudíte dlouho, neváhejte vyplnit formulář, a my bezplatně posoudíme, zda je délka Vašeho řízení v rozporu s právním řádem. Tím Vám současně směrodatně poradíme, zda by mohla být Vaše žádost na náhradu imateriální újmy způsobené průtahy v řízení úspěšná.

Problematika průtahů v řízení patří k oblastem, na které se naše advokátní kancelář specializuje. Mapu průtahu budeme v budoucnu dále doplňovat, vylepšovat a aktualizovat. Jestli jste průtahy v řízení přímo poškozený, anebo Vás tato problematika pouze zajímá, budete moct na tomto webu v budoucnu nalézat další aktuality z této problematiky.