Průtahy v řízení jsou častým problémem české justice. Ani spory, které dosahují trvání 10 a více let bohužel nejsou v českém prostředí výjimkou. V naší advokátní kanceláři jsme přesvědčeni, že pokud občané nebudou bránit svá práva a využívat všech právních prostředků, které jím právní řád poskytuje, věci se k lepšímu měnit nebudou.

Právě proto jsme kromě bezplatné online poradny (provozované v součinnosti s Ligou lidských práv), v níž nabízíme zhodnocení, zda v konkrétním soudním řízení dochází k nepřiměřeným průtahům, připravili i manuál, jehož cílem je poskytnout srozumitelné informace o možnostech, které platné právo nabízí k „popohnání“ zdlouhavého řízení nebo k vymožení satisfakce za neefektivní fungování justice.

Manuál je dostupný zde.

Jste obětí soudních průtahů? Bezplatně Vám zhodnotíme, jestli máte nárok na odškodnění.